• Torah Classes

  שיעורי תורה

  הצטרפו לרב מ.ג בכל יום חמישי בשעה 21:00 לשיעור תורה מרתק! בכל שבוע מכוסה נושא חדש שעונה על השאלות הכי גדולות שלך מהתורה.

  שיעורי תורה

  הצטרפו לרב מ.ג בכל יום חמישי בשעה 21:00 לשיעור תורה מרתק! בכל שבוע מכוסה נושא חדש שעונה על השאלות הכי גדולות שלך מהתורה.

 • Shabbat Prayers

  תפילות שבת

  קאנטרי שול מזמינים את כולכם להצטרף אלינו לתוכניות שבת שבועיות. תוכניות השבת שלנו מתאימות לאנשים מכל רקע יהודי.

  תפילות שבת

  קאנטרי שול מזמינים את כולכם להצטרף אלינו לתוכניות שבת שבועיות. תוכניות השבת שלנו מתאימות לאנשים מכל רקע יהודי.